Dukes' Skipper Euphyes dukesi )
 
<< Previous                Superfamily: Hesperioidea    Family: Hesperiidae     Subfamily: Hesperiinae                      Next >>
 
French common name: Hespérie de Dukes

Dukes' Skipper
  Ojibway Prairie  Windsor, ON  2012/07/06