Western White Pontia occidentalis )
 
<< Previous                    Superfamily: Papilionoidea    Family: Pieridae     Subfamily: Pierinae                            Next >>
 
French common name: Piéride de l'Ouest
 

 
Western White (Pontia occidentalis)
  Male - Elko County,  NV  2014/06/28

 

 
Western White (Pontia occidentalis)
  Female - Elko County,  NV  2014/06/28

 
 
 Elko County,  NV  2014/06/28
 
 
Western White (Pontia occidentalis)
  Female (left ) rejecting Male (right) - Elko County,  NV  2014/06/28