Milbert's Tortoiseshell ( Aglais milberti )
 
<< Previous             Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Nymphalinae                Next >>
 
French common name: Petite vanesse
 
Charleston Lake Provincial Park,ON   2012/04/06
 
 
  Marathon Trail  Kanata, ON  2010/06/08
 
 
Gatineau Park, QC  2010/07/22 
 
 
Mer Bleue   Ottawa,ON   2010/06/07