Northern Blue Plebejus idas )
 
<< Previous             Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Polyommatinae                   Next >>
 
French common name: Bleu nordique


Northern Blue ( Plebejus idas )
Male - Finnmark, ON  2016/06/26


Northern Blue ( Plebejus idas )
Male - Hwy 11, W of Kashabowie, ON  2016/06/28 
Northern Blue ( Plebejus idas )
Male - Finnmark, ON  2016/06/26


Northern Blue ( Plebejus idas )
Female - Finnmark, ON  2016/06/26