Gray Comma ( Polygonia progne )

<< Previous              Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Nymphalinae               Next >>
 
French common name: Polygone gris
 

 
Gatineau Park, QC  2009/07/28
 Mer Bleue  Ottawa, ON 2006
 
 
 

Gray Comma ( Polygonia progne )
 Manion Corners, ON  2012/08/08


  Jack Pine Trail  Ottawa, ON  2011/04/27