Melissa Arctic Oeneis melissa )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Nymphalidae     Subfamily: Satyrinae                      Next >>
 
French common name: Nordique Mélissa


Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/07

]

 Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/07 Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
Mating Pair - James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/07 Melissa Arctic ( Oeneis melissa )
James Bay Coast near Longue-Pointe, QC  2018/07/07