Spicebush Swallowtail ( Papilio troilus )
 
<< Previous            Superfamily: Papilionoidea    Family: Papilionidae     Subfamily: Papilioninae               Next >>
 
French common name: Papillon carolinien
 
Spicebush Swallowtail ( Papilio troilus )
 Wainfleet, ON   2018/08/02

 
Spicebush Swallowtail ( Papilio troilus )
Female - Friendship Trail   Port Colborne, ON  2011/08/15


Nickel Beach  Port Colborne, ON  2012/07/12


Spicebush Swallowtail ( Papilio troilus )
 Male - Spooky Hollow     Norfolk, ON   2011/08/17