White-M Hairstreak Parrhasius m-album )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Lycaenidae     Subfamily: Theclinae                       Next >>
 
French common name: Porte-queue saphir

Point Pelee National Park, ON  2012/08/23

Point Pelee National Park, ON  2012/08/24