Red-disked Alpine Erebia discoidalis )
 
<< Previous                Superfamily: Papilionoidea    Family: Nymphalidae     Subfamily: Satyrinae                      Next >>
 
French common name: Alpin à disque rouge

Red-disked Alpine ( Erebia discoidalis )
Matachewan, ON    2014/05/31


Red-disked Alpine (Erebia discoidalis) 
Matachewan, ON   2014/06/01