Monarch ( Danaus plexippus )
 
<< Previous             Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Danainae             Next >>
 
French common name: Monarque
   
 Female - Luskville Falls   Gatineau Park, QC  2012/08/03
 


Monarch ( Danaus plexippus )
Experimental Farm   Ottawa, ON   2012/09/03
 
Oxford Mills, ON  2012/08/16
 
 
Monarch ( Danaus plexippus )
Male - Fletcher Wildlife Garden  Ottawa ,ON 2010/08/13