Arctic Skipper ( Carterocephalus palaemon )
 
<< Previous              Superfamily: Hesperioidea    Family: Hesperiidae     Subfamily: Heteropterinae               Next >>
 
French common name: Échiquier
 
Mer Bleue   Ottawa, ON   2011/06/01
 
 
 Marathon Trail   Kanata, ON   2011/06/17
 
 
 
 
 
Dolman Ridge Road   Ottawa, ON  2012/05/27
 
 
 
 Gatineau Park, QC   2011/06/03